Marcali Többcélú Kistérségi Társulás


Címe: 8700 Marcali Rákóczi u. 11.
Tel: 30/9167-970, 85/501-005, 85/501-000
Fax: 85/501-055
E-mail: polghiv@marcaliph.hu

Elnöke: Dr. Sütő László, Marcali polgármestere

A társulás települései:
Balatonújlak, Böhönye, Csákány, Csömend, Főnyed, Gadány, Hollád, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Marcali, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Táska, Tikos, Varászló, Vése, Vörs 
© 1998-2003 Integranet Kft.
Minden jog fenntartva.