Hulladékgazdálkodás

Térség

Települések száma

Lakosság

Bekapcsolt települések száma

Ezeken a lakosság száma

Arány (a térség teljes lakosságához, %)

Balatonföldvári

11

9584

11

9584

100,0

Barcsi

26

26342

25

26274

99,7

Csurgói

17

18786

17

18786

100,0

Fonyódi

15

27860

15

27860

100,0

Igali

22

15274

17

13200

86,4

Kadarkúti

33

24297

32

24017

98,8

Lengyeltóti

10

11927

10

11927

100,0

Marcali

33

32017

28

30574

95,5

Nagyatádi

18

28398

18

28398

100,0

Siófoki

12

37373

12

37373

100,0

Somogyjádi

22

81723

22

81723

100,0

Tabi

25

16680

13

12794

76,7

Megye

244

330261

220

322510

97,7

Forrás: Jegyzői megkérdezés, 2000

A fenti táblázat 2000. évi adatokat tartalmaz. A Kaposvári Városgazdálkodási Rt. 2004. júniusában küldött ki új adatlapot csaknem 150 Kaposvár kistérségében található önkormányzat részére. Az adatok feldolgozása után frissíteni fogjuk a táblázatok.

Települési szilárd hulladékok mennyisége és minősége

Mennyiség

Települések

Nem szelektíven gyűjtött hull. mennyisége (t)*

Szervezett gyűjtésbe bevont

települések száma (db)

2000-ben

2001-ben

2000-ben**

2001-ben**

2002-ben***

2003-ban***

Somogy megye

 

 

 

 

 

 

megyeszékhely

16 960

17 214

1

1

1

1

városok

37 759

40 663

11

11

11

11

községek

46 468

45 843

190

188

188

231

összesen

101 187

103 721

202

200

200

243

Az adatok forrása: felmérés, szolgáltatóktól

* Becsült értékek alapján
** KSH adatai alapján
*** Visszaérkezett kérdőívek alapján

Forrás: Regionális Hulladékgazdálkodási terv 2003.

2002-ben Somogy megyében 25 településen volt megtalálható a szelektív hulladékgyűjtés valamilyen módozata. A Balaton déli partja e tekintetben úttörő szerepet játszott az elmúlt évtizedben. Itt működik Somogy megye egyetlen hulladékválogatója és zöld-hulladék égetője, továbbá két komposzttelep is.

Minőség

A szilárd települési hulladékok összetétele ( Forrás: Regionális Hulladékgazdálkodási Terv):

Név

Hulladék frakciók 2001. (t)

Hulladék mennyisége (t)

papír

fém

műanyag

üveg

szerves

textil

szervetlen

veszélyes hull.

Somogy megye

Kaposvár

2 274,0

619,7

2 638,9

666,2

5 577,3

819,4

3 978,2

640,4

17 214,1

Városok

5 509,8

1 415,1

3 850,8

1 439,5

15 846,4

1 248,4

10 808,2

549,0

40 667,2

Egyéb települések

5 854,2

1 668,7

4 098,4

1 769,5

18 218,0

770,2

12 845,2

618,9

45 843,1

Összesen

13 638,0

3 703,5

10 588,1

3 875,2

39 641,7

2 838,0

27 631,6

1 808,3

103 724,4

Az adatok forrása: szolgáltatóktól

 

2003-ban vált teljessé a megyében a hulladékok szervezett elszállítása.

A szervezett szemétszállításba bevont települések száma:

Települések száma

Év

2000

2001

2002

2003

Somogy megye

202

200

200

244

Forrás: Regionális Hulladékgazdálkodási Terv

A megye nagy részén négy vállalat végzi a települési szilárd hulladék elszállítását:

  • a Kaposvári Városgazdálkodási Rt. 90 településen, amelyek összlakossága 146918 fő;
  • a Zöldfok társulás 45 településen, amelyek összlakossága 78354 fő;
  • a Rumpold Marcali Kft. 23 településen, amelyek összlakossága 29856 fő;
  • a Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft. 29 településen, amelyek összlakossága 40773 fő.

A négy cég együttesen 187 településen (a helységek 77%-ában) szolgáltat, ahol a megye lakosságának 91%-a él. Ez utóbbi arány azt mutatja, hogy a négy vállalat számára – együtt tekintve őket – közel befejeződött az extenzív bővülés szakasza. A közeljövőben várható bővülési irány a települési szilárd hulladékokkal való gazdálkodásban a szolgáltatás kiterjesztése az egyes településeken (községekben erre mintegy 25%-os, városokban 10%-os mozgástér maradt). A másik bővülési irány a szelektív gyűjtés és a hulladékhasznosítás bővítése.

További két kisebb térségben szolgáltat egy-egy cég:

  • a Tabi GAMESZ 8 településen, amelynek összlakossága 9 245 fő;
  • a Somogy Modus Kft. 5 településen, amelynek összlakossága 4 347 fő.

A további 21 településen a közszolgáltatást alapvetően kétféleképpen biztosítják:

  • szerződéssel (döntően magánvállalkozókkal) 8 községben, összlakosságuk 4 693 fő;
  • saját szervezésben a helyi GAMESZ útján 10 településen, összlakosságuk 4 672 fő.

A lakosság által beszállított, szelektíven gyűjtött hulladék befogadására jelenleg Somogy megyében 3 hulladékudvar szolgál.

Meglévő hulladékudvarok:

Létesítmény neve

Létesítmény helyszíne

Tevékenység típus

Kezelendő hulladékfajta

Kaposvári hulladékudvar I.

.

Kaposvár

KVG RT

Lakossági hulladék szelektív gyűjtése

Lakossági szelektív hulladék

Kaposvári hulladékudvar II.

Kaposvár

ASCO Kft.

Intézményi hulladék szelektív gyűjtése

Intézményi hulladék szelektív gyűjtése

TI-LA Környezetvédelmi Vállalkozás

Barcs

Intézményi hulladék szelektív gyűjtése

Intézményi hulladék szelektív gyűjtése

Adatok forrása: felügyelőségi nyilvántartás

A hulladék lerakása:

A térségben keletkező települési szilárd hulladékok ártalmatlanításának jelenlegi általános gyakorlata a lerakás.

Hulladéklerakók összesítése:

Megye

Meglévő lerakók száma

Működő lerakók száma

Környezetvé-delmi, vagy működési engedély

Megfelelő műszaki védelemmel ellátott

Somogy

147

12

4K 8M 3F*

3

Adatok forrása: PHARE felmérés, felügyelőségi adatbázis
* Engedélyezés folyamatban

Környezetvédelmi engedéllyel rendelkező lerakók:

Megye

Lerakó helye

Somogy

Kaposvár

 

Marcali

 

Látrány

 

Nagyatád

Forrás: Regionális Hulladékgazdálkodási Terv

Működési engedéllyel rendelkező lerakók:

Megye

Lerakó helye

Érvényességi idő

Somogy

Balatonkeresztúr

2005. dec.31

 

Ordacsehi

2020. dec.31

 

Zamárdi

2007. jan . 1

 

Látrány

2007. okt. 31.

 

Kaposmérő

2007. okt. 31.

 

Osztopán

2007 okt. 31.

 

Marcali

2007.dec.31

 

Tab

2007. okt. 31.

 

Nagyatád

2007. dec. 31

 

Kaposvár

2007. dec. 31.

 

Csököly

2008. dec. 31

 

Balatonszabadi

2007. dec.31.

Műszaki védelemmel (kombinált szigeteléssel) ellátott lerakók

Megye

Lerakó helye

Somogy

Kaposvár

Marcali

Csököly

2005-ban működő lerakók:

 

Térségi lerakók

Helyi lerakók

Lerakó helye

Gyűjtési körzet (települések száma)

Lerakó helye

Gyűjtési körzet (települések száma)

Somogy

Balatonkeresztúr

14 (4)

   

Balatonszabadi

10 (5)

   

Csököly

35

   

Kaposmérő

31

   

Kaposvár

31

   

Látrány

5

   

Marcali

76 (46)

   

Nagyatád

29

   

Ordacsehi

12

   

Osztopán

8

   

Tab

6

   

Zamárdi

34

   
Zárójelben a régión kívüli települések száma található

Somogy megyében helyi lerakó nem működik.

Átrakó állomások:

Létesítmény neve

Létesítmény helyszíne

Tevékenység típus

Kezelendő hulladékfajta

Kapacitás

Vései átrakó

Vése

nem veszélyes hulladék átrakása

háztartási kommunális

10 t/2 hét

Válogató telepek:

Helye

Válogatott hulladék fajtája

Kapacitás (t/év)

Válogatott hulladék mennyisége (t/év)

papír

műanyag

Zamárdi

papír, műanyag

9000

320

30

Adatok forrása: felügyelőségi nyilvántartás

Települési hulladékot komposztáló üzemek:

Létesítmény neve

Létesítmény helyszíne

Tevékenység típus

Kezelendő hulladékfajta

Kapacitás

Nádasdi szilárdhulladék lerakó

Kaposvár

szelektíven gyűjtött hulladék komposztálása

szerves, zöldhulladék

1 639 t/év

Ordacsehi komposztáló

Ordacsehi

szelektíven gyűjtött hulladék komposztálása

szerves, zöldhulladék

1 000 t/év

Balatonkeresztúri komposztáló

Balatonkeresztúr

szelektíven gyűjtött hulladék komposztálása

szerves, zöldhulladék

700-800 t/év

Zamárdi komposztáló

Zamárdi

szelektíven gyűjtött hulladék komposztálása

szerves, zöldhulladék

450-500 t/év

Adatok forrása: felügyelőségi nyilvántartás

Települési szilárd hulladékok energetikai hasznosítása:

Létesítmény neve

Létesítmény helyszíne

Tevékenység típus

Kezelendő hulladékfajta

Kapacitás

Kezelt hulladék

Zamárdi égetőberendezés

Balaton déli part Zamárdi

szelektíven gyűjtött hulladék égetése

szerves zöldhulladék és nyesedék

600 m3/év

330 m3

Adatok forrása: felügyelőségi nyilvántartás

A települési szilárd hulladékok mennyiségének várható alakulása:

Megye neve

Lakosság

Becsült hulladék mennyisége /t /

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

Somogy

342.897

107.911

110.069

112.271

114.516

116.806

119.142

A Hulladékgazdálkodási törvény rendelkezéseinek megfelelően a települési szilárd hulladékban megjelenő biológiailag lebomló szervesanyag lerakását 2004-re 75%-ra, 2007-re 50%-ra kell csökkenteni.


Összefoglaló a 2000. évi XLIII. törvényről, mely a hulladékgazdálkodásról rendelkezik


A hulladékgazdálkodás átfogó keretszabályozását a 2000 évi hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. törvény (Hgt.) adja meg. Az egyes tevékenységek és technológiák szabályozásáról az ehhez kapcsolódó kormány és miniszteri rendeletek gondoskodnak.

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó hazai szabályozás EU kompatibilis. Tekintettel arra, hogy a felkészülés és a csatlakozás során ezen a területen csak minimális derogáció érvényesült.

2000. évi XLIII. Hgt:

Célja: - a fenntartható fejlődés biztosítása, - az energia- és nyersanyafogyasztás mérséklése,

- a hulladék mennyiségének csökkentése,

  • az emberi egészség, a természeti és épített környezet, hulladék okozta terhelésének mérséklése

Az első 20 paragrafus az általános rendelkezéseket, alapfogalmakat, alapelveket tartalmazza. A települési önkormányzatok kötelezettségeit a 21 §-tól kezdödően tárgyalja a törvény. Néhány fontosabb közülük:

21§ (1): a települési önkormányzat kötelezően hulladékkezelési közszolgáltatást ( szilárd- és folyékony hulladékra is egyaránt) szervez és tart fenn.

A törvény szerint a 2000 fő feletti, még közszolgáltatással nem rendelkező települési önkormányzatoknak ezt 2002 január elsejéig, ahol az állandó lakosszám 2000 fő alatt van, ott 2003 január elsejéig kellett rendeletben elfogadni. (Ezeknek a rendeleteknek a készítése még folyamatban van. ) Véleményezésre és elfogadásra a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségre kell elküldeni.

21 § (2): gazdálkodó szervezet is köteles igénybevenni a közszolgáltatást.

21 § (5): a települési önkormányzat rendeletében előírhatja a szelektív hulladékgyűjtést

Ez bizonyára többlet feladat az önkormányzatok számára, amihez a költségvetés nem biztosít normatív támogatást. Feltehetően ezért szerepel feltételes módban a törvényben.

(A szelektív kommunális hulladékgyűjtés aránya az összes hulladék tömegéhez viszonyítva jelenleg kb. 3-5 %. )

22 § (1): a települési önkormányzatok a hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében társulást hozhatnak létre (pl.Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-társulás)

23 §: helyi közszolgáltatási rendeletek kötelező tartalmi elemei (területi határok, ellátás rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei).

24 § (2): a hulladékgazdálkodási tárgyú rendelet-tervezetek véleményezési és tájékoztatási kötelezettségei. (Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség véleményez, Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal tájékoztatásul kapja).

26 § : díjhátralék kezelése (köztartozás).

28 §: a közszolgáltatóval kötendő szerződés tartalma (min. 10 év időtartam, felmondási idő min. 6 hónap, Lásd. 241/2000. (XII.23.) Korm. rendeletet )

35 §, 36 §, 37 §: a helyi hulladékgazdálkodási tervek kidolgozásáról, kihírdetéséről, érvényességéről, tartalmi követelményeiről rendelkezik:

- a terv elkészítésének határideje: a regionális terv kihírdetésétől (2003. 11.07.) számított 270 nap – 2004. 08. 07. !

- a lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat

2004. július 1. napjáig 75 %-ra!!!!

2007. július 1. napjáig 50 %-ra,

2014. július 1. napjáig 25 %-ra kell csökkenteni.

- 2005. július 1. napjáig a hulladékká vált csomagolóanyagok legalább 50 %-a hasznosításra kell, hogy kerüljön.

41 §: hatósági hatáskörök.

Fontosabb hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok és az ehhez kapcsolódó önkormányzati feladatok:

- 224/2004. (VII. 22.) Kormány rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről:

A közszolgáltatás ellátására, a közszolgáltató kiválasztására nyílt hulladékkezelési pályázatot ír ki a települési önkormányzat.
A továbbiakban a rendelet a pályázat és a szerződés feltételeit szabályozza.

- 242/2000. (XII. 23.) Kormány rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól:

A közszolgáltatás díjáról a közszolgáltató köteles díjkalkulációt (kalkulációs séma díjképlet) készíteni. Egységnyi díjakat kell alkalmazni (edény /ürítés, m3/szippantás). Az elfogadott díjakat az önkormányzat rendeletben szabályozza és rögzíti. További (fontos) részletek lásd. jogszabály.

- 241/2001.(XII. 10.) Kormány rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat és hatásköréről:

Előterjeszti a szerződéseket és a hulladékgazdálkodási tervet, ellenőrzi a jogszabályok betartását, hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult, elsőfokú hatóság a hátralékok behajtásánál, elhagyott hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségek.

- 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről:

Zárt tároló szemetes edény kizárólagos használata ( zsákos megoldás nem engedélyezett). Kötelező gyűjtési gyakoriságok betartása (kisebb településeken is kötelező a heti 1 alkalom!).

- 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.

- 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről.

- 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről.

- 215/2003. (XII 10.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról :

A 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) a települési önkormányzatok részére, 2033/04 OSAP nyilvántarási számon előírja a települési hulladékgazdálkodási politikáról szóló önkormányzati adatszolgáltatást.

Az első adatszolgáltatást a 2004. tárgyévre vonatkozóan 2005. március 31-ig kell teljesíteni.

364/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről ( 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása )

365/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól ( 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása )

22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet a hulladékok jegyzékéről ( 16/2001. (VII. 18.) KvVM rendelet módosítása )

Az anyagot összeállította: Kocsisné Dobos Ildikó főtanácsos

 
© 1998-2003 Integranet Kft.
Minden jog fenntartva.