Erdészeti és Vadgazdálkodási Társulás

A társulás hivatalos neve:Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal, Somogy megyei Önkormányzatok Erdészeti és Vadgazdálkodási Társulása

Társulás székhelye: 7400 Kaposvár Csokonai u. 3.

A társulás nem jogi személy, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeként működik. A hivatalon belül a feladatokat a főjegyző által kijelölt köztisztviselő, a társulás vezetője látja el.

A társulás vezetője: Kódai István

A társulás a következő szolgáltatásokat nyújtja a helyi önkormányzatok, szövetkezetek és magánszemélyek részére:

-

Erdészeti, vadászati, természetvédelmi ügyekben minden területen szakmai segítségnyújtás.

-

Társulati tagok fásítási, parkosítási, erdősítési igényének évenkénti felmérése, a kerettámogatás megigényléséhez.

-

Fásítási, parkosítási, erdőtelepítési pályázatok elkészítése és felterjesztése az Állami Erdészeti Szolgálat Kaposvári Igazgatóságához.

-

Fásítások, parkosítások, erdőtelepítések kiviteli terveinek elkészítése.

-

Az erdőtelepítéshez előírt termelőhelyvizsgálatok elvégzése.

-

A létesülő új erdők és fásítások művelési és kezelési munkáihoz szakmai segítségnyújtás.

-

Éves fahasználati és erdőművelési tervek elkészítése.

-

Fatömegfelvételek elvégzése.

-

Vegyszeres növényvédelemhez, ápoláshoz, szaktanácsadás.

-

Szakmai segítségnyújtás csemetekeretek létesítéséhez, a közérdekből fenntartandó erdők kezelési munkáihoz, az erdősítések, fásítások telepítését, fenntartását és védelmét szolgáló műszaki létesítmények kialakításához.

-

Segítségnyújtás a fásításhoz, telepítéshez szükséges szaporítóanyag beszerzéséhez.

-

Szakvélemény készítése a kivágásra, csonkításra ítélt fák, egészségi állapotáról, a pótlás formájának, fafajtájának meghatározása.

-

Helyi önkormányzatok vitát kiváltó fakitermelési ügyeiben szakértőként való közreműködés.

-

Igény szerint vállalkozók biztosítása a fakitermeléshez.

-

Az önkormányzatok illetékességi területén letermelésre kerülő faanyagok értékesítésének elősegítése.

-

Vadkárbecslések koordinálása önkormányzatok területén.

-

Vadkárbecslések gyakorlati végrehajtása a szakmai területnek megfelelő kultúrában.

-

Területek vadeltartó képességének felmérésében, vadállományok becslésében való közreműködés.

-

Folyamatos tájékoztatás az önkormányzatok részére a szakmai területet érintő jogszabályi változásokról.

-

A helyi jelentőségű természeti értékek feltárásához és védetté nyilvánításához szakmai segítségnyújtás.

-

A térképek, területi és történeti adatok beszerzésében való közreműködés.

-

Szakmai segítség a védetté nyilvánítást kimondó rendelet-tervezet kidolgozásához.

-

A védelem alá helyezendő területek botanikai értékeinek, növényzetének a meghatározása. 
© 1998-2003 Integranet Kft.
Minden jog fenntartva.