A területfejlesztés szervezetrendszere

A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács a - az országban elsőként 1996. június 21-én - alakult meg. Tagjainak száma 17 fő volt. A területfejlesztésről és rendezésről szóló törvény megjelenése előtt Somogy "területfejlesztési minta" megye volt, ahol a törvényalkotást segítve a PHARE program támogatásával területfejlesztési modell kísérletek folytak.

A megyei területfejlesztési tanács jelenleg 8 taggal működik. Feladatai megváltoztak, jelenleg döntően a szerződéses állomány kezelésére, a támogatási szerződések módosítására, a monitoring ellenőrzéseket követő intézkedésekre irányulnak.

Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács aktív szerződés állománya

/2011. március hó /

Előirányzat/ Pályázat

Szerződés állomány/ db /

TEKI

809

CÉDE

360

LEKI

32

TC

14

Hagyományos összesen:

1215

Felzárkóztatási pályázatok

20

MINDÖSSZESEN:

1235

A tanács döntésével szemben törvényességi észrevételt nem tettek. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a pályázók többsége vállalt kötelezettségeit teljesítette. A tanács ülései általában nyilvánosak.

A megyei területfejlesztési tanács munkaszervezeti feladatait - megállapodás alapján- a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Stratégiai Fejlesztési Főosztályának Területfejlesztési Irodája látja el.

A 2004-ben megalakult Somogy Megyei Kistérségi Fórum, egyeztető fórumként együttműködik Somogy megyét, valamint a Dél-Dunántúli Régiót érintő területfejlesztési ügyekben a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanáccsal, és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal, továbbá a Balaton Fejlesztési Tanáccsal.

A Somogy Megyei Kistérségi Fórum:

  • 3/2010.(XI.5.) számú határozatával a kistérségi fórum elnökévé Schmidt Jenőt;
  • 4/2010.(XI.5.) számú határozatával a kistérségi fórum alelnökévé Dr. Sütő Lászlót;
  • 5/2010.(XI.5.) számú határozatával a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsba, a Somogy megyei kistérségek képviseletét ellátó képviselőnek Dr. Balázs Árpádot választotta meg. 
© 1998-2003 Integranet Kft.
Minden jog fenntartva.